------++ช่างเชื่อมโลหะ++-------------------++ช่างเชื่อมโลหะ++-------------------++ช่างเชื่อมโลหะ++-------------------++ช่างเชื่อมโลหะ++------
.:เมนูหลัก:.

-ประวัติแผนก
-วิสัยทัศน์/พันธกิจ
-แผนการเรียน
-พื้นที่ปฏิบัติงาน

 

 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2471 , 0-7321-6769 โทรสาร. 0-7321-3404