วิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3** 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทร 073212471
ปีการศึกษา
ชื่อกลุ่มปฏิบัติงาน
รายละเอียด
2559
กลุ่ม สบู่สมุนไพรแฟนซี
กลุ่มการเขียนแผนธุรกิจ
2560
การประกอบอาชีพอิสระ
การฝึกการเขียนแผนธุรกิจ
สบู่สมุนไพรแฟนซี
 
กลุ่ม บริการตรวจล้าง ซ่อมและติดตั้งแอร์