วิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3** 129 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา โทร 073212471
ปีการศึกษา
ชื่อกลุ่มปฏิบัติงาน
รายละเอียด
2559
กลุ่ม สบู่สมุนไพรแฟนซี
กลุ่มการเขียนแผนธุรกิจ
2560
การประกอบอาชีพอิสระ
การฝึกการเขียนแผนธุรกิจ
สบู่สมุนไพรแฟนซี
 
กลุ่ม บริการตรวจล้าง ซ่อมและติดตั้งแอร์
2561
แผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา งบประมาณ 2561
 
การเขียนแผนธุรกิจ
 
บริการตรวจล้าง ติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศ
 
จัดตั้งศูนย์ของที่ระลึก สินค้า OTOP OCOP วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 
ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจในหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมา
 
โครงการทัศนศึกษาดูงาน
2562
ธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา งบประมาณ 2562
2563
ธุรกิจ บริการตรวจล้าง และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
 
ธุรกิจ ฮีญาบปักคอม
 
ธุรกิจ แปรรูปสมุนไพร (อบแห้ง)
 
ธุรกิจ ขนมพื้นบ้าน
2564
ธุรกิจ แหวนมาลายูหลังเบี้ย
 
ธุรกิจ ฮีญาบปักคอม
 
***ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับ***
2565
ธุรกิจ วิทยาลัยธนาคารเทคนิคยะลา (YTC Bank)
 
ธุรกิจ Miss Tako
 
ธุรกิจ แหวนมาลายูหลังเบี้ย
 
ธุรกิจ เจ๊งชัวร์ Sticker Design
 

ธุรกิจ ฮีญาบปักจักรและฮีญาบแฟชั่น